Ημέρα: 1 Ιουνίου 2024

Συνεντεύξεις

Κωνσταντίνος Νταβανάς – “ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ”: Η λύση του δημογραφικού είναι οι γεννήσεις και όχι η λαθρομετανάστευση

Το Δημογραφικό είναι σημαία του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, εδώ και 40 χρόνια· π.χ. οι εταιρείες του χορηγούσαν μηνιαίως επιδόματα πολυτεκνίας (της τάξεως των σημερινών 200 και 300 ευρώ), από το 1990.