Το πρώτο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα από το Κίνημα Αλλαγής

Το Κίνημα Αλλαγής πραγματοποιεί το πρώτο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα, που αφορά στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής˸

-Συμφωνείτε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και τα δημοτολόγια, στη χώρα διαμονής τους;

-Συμφωνείτε η συμμετοχή των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού στις εκλογικές διαδικασίες, να εκφράζεται με επιστολική ψήφο;

-Συμφωνείτε η ψήφος των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού να προσμετρείται στο συνολικό εθνικό εκλογικό αποτέλεσμα;

-Συμφωνείτε με την κατοχύρωση διακριτής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης που θα αναδεικνύεται από τη συμμετοχή των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, στην εκλογική διαδικασία;

Η διεύθυνση την οποία καλούνται να επισκεφθούν όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν είναι, evoting.kinimaallagis.gr .

Όπως τόνισε ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84, είναι ανοιχτοί σε συζήτηση και συναίνεση με την κυβέρνηση στο ζήτημα της ψήφου των απόδημων Ελλήνων, εφόσον καλυφθούν 4 βασικοί άξονες, τους οποίους πραγματεύεται και το δημοψήφισμα.

  • Δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
  • Θέσπιση επιστολικής ψήφου, που θα δίνει την δυνατότητα σε όλους να ψηφίζουν, ακόμη και αν δεν μπορούν να ταξιδέψουν.
  • Οι Έλληνες του εξωτερικού να έχουν δική τους εκπροσώπηση.
  • Να συνυπολογίζεται το αποτέλεσμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλιώς πρόκειται για εμπαιγμό και όχι για ισοτιμία.

Από Γιαννέλου Μαρία

Leave a Comment