Αυτοσεβασμός: το κλειδί της διεκδίκησης

Κάποιοι άνθρωποι διστάζουν να διεκδικήσουν καταστάσεις και να βάλουν όρια, ενώ κάποιοι άλλοι θέτουν τα όρια τους εξαρχής, χωρίς υποχωρήσεις και διεκδικούν αυτά που δικαιούνται. Οι διεκδικητικοί άνθρωποι λένε «όχι» σε παράλογες καταστάσεις και απαιτήσεις, επειδή σέβονται τον εαυτό τους.

Ο αυτοσεβασμός είναι μια ικανότητα που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, είναι η γνώση και η πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες και αποτελεί το κλειδί για τη διεκδικητική συμπεριφορά. Επίσης, ο αυτοσεβασμός αναφέρεται στην αξιοπρέπειά μας, στην εκτίμηση που έχουμε για τον εαυτό μας και αποτελεί ένα συναίσθημα που μας βοηθά να αποφεύγουμε μειωτικές για την ηθική μας πράξεις και ενέργειες.

Η διεκδίκηση σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται σε προσβλητική συμπεριφορά που έχει σκοπό να προσβάλει ή να ασκήσει κριτική σε κάποιον άλλον. Αντιθέτως, αφορά την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τα όριά του καθώς και τα όρια του άλλου, να έχει τη δύναμη να πει «όχι», να επιβάλλεται και να υποστηρίζει τη γνώμη του. Μάλιστα, οι διεκδικητικοί άνθρωποι, έχουν την τάση να αποφεύγουν πιο εύκολα τοξικές συμπεριφορές και να μην επηρεάζονται, επειδή είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους.

Για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον αυτοσεβασμό μας, οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Να είμαστε σε θέση να αφουγκραζόμαστε τις εσωτερικές μας ανάγκες και να μπορούμε να κοιτάμε βαθιά μέσα μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας, να ανακαλύψουμε κάποιες πτυχές μας και να αλλάξουμε κάποιες άλλες. Επίσης, θα πρέπει να αποδεχόμαστε την αποτυχία όσο και την επιτυχία, να εκδηλώνουμε τη θέλησή μας, να περνάμε στη δράση και να μη φοβόμαστε ότι οι άλλοι μπορεί να μας κρίνουν. Εξάλλου, ως ανεξάρτητα και ελεύθερα όντα, ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, τις πράξεις του και τις συνέπειές του. Συνεπώς, θα πρέπει να φροντίζουμε οι επιλογές μας να ικανοποιούν κυρίως εμάς και οι πράξεις μας να συμφωνούν με τις ηθικές μας αξίες.

Ο αυτοσεβασμός και η διεκδίκηση είναι δύο σπουδαίες αρετές, όχι μόνο επειδή μας βοηθούν να διεκδικούμε καταστάσεις και να αποκτούμε τον έλεγχο, αλλά κυρίως επειδή μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν θεμελιώδεις αξίες που δεν πρέπει να τις αμελούμε, ούτε για εμάς τους ίδιους, ούτε για τους υπόλοιπους: το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και το δικαίωμα να είμαστε αυτό που επιθυμούμε.

Από Τσιάκου Χρύσα

Leave a Comment