Αυξήθηκαν οι εκατομμυριούχοι της Ουκρανίας;

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής της ουκρανικής Βουλής για τα οικονομικά ζητήματα, ο αριθμός των κατοίκων που το ετήσιο εισόδημά τους ξεπερνά το ένα εκατομμύριο χρίβνια, αυξήθηκε, την περσινή χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο επίσημος αριθμός των εκατομμυριούχων, αυξήθηκε το 2022 από 8.177, σε 9.511. Αυτό σύμφωνα με τον επικεφαλής, δε σημαίνει πως αυξήθηκε το εισόδημα των πολιτών, αλλά ότι οι άνθρωποι έγιναν πιο υπεύθυνοι, στη δήλωση των εισοδημάτων τους.

Πιο πριν, η Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας ανέφερε, ότι ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν οι κάτοικοι την περασμένη χρονιά, δηλαδή το 2022 μειώθηκε, ενώ την ίδια περίοδο, το δηλωθέν εισόδημα των Ουκρανών, μειώθηκε κι αυτό. Να αναφέρουμε πως η Ουκρανία ανήκει στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και δεν έχει προνομιακό, φορολογικό καθεστώς. Αυτό μάλιστα πολλές φορές έχει αποθαρρύνει, τις ξένες επενδύσεις.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η ουκρανική έκδοση του Forbes ανέφερε, ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, το σωρευτικό κεφάλαιο των πιο εύπορων Ουκρανών πολιτών, είχε μειωθεί κατά περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σε 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Leave a Comment