Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

Δημοφιλή

Ιαπωνία : Η τέχνη των ρυζοχώραφων στο χωριό Inakadate (Video)

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος του χωριού, απαιτούνται κάποιοι μήνες από την καλλιέργεια στην ανάπτυξη κι ενώ παλαιότερα οι δημιουργίες ήταν πιο απλές, τώρα έχουν φτάσει, σε άλλο επίπεδο.