Μήνας: Ιούλιος 2020

Ψυχολογία

Διπολική Διαταραχή

Είναι μία πάθηση στην οποία το συναίσθημα του ατόμου, κινείται εντός μη φυσιολογικού εύρους. Εναλλάσσεται από περιόδους νορμοθυμίας (φυσιολογικής διάθεσης), σε περιόδους μανίας, υπομανίας ή κατάθλιψης....................