Ημέρα: 22 Φεβρουαρίου 2020

Δημοφιλή, Επικαιρότητα

Ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κόμμα Πολιτικής Φιλοζωίας

Μετά από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία, τη Δανία και την Ιρλανδία, η Ελλάδα γίνεται το 13ο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποκτά Κόμμα για...