Μήνας: Ιανουάριος 2020

Δημοφιλή, Ψυχολογία

Εκφοβισμός: Από το σχολείο στον εργασιακό χώρο

Ο εργασιακός εκφοβισμός επηρεάζει τους εργαζομένους σε πολλές επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως του μορφωτικού τους επιπέδου, του εισοδήματός τους και της θέσης που έχουν σε έναν οργανισμό.......