Ημέρα: 28 Δεκεμβρίου 2022

Ψυχολογία

Ευεργετικές επιδράσεις του Αθλητισμού

Ο αθλητισμός συμβάλλει γενικότερα στην ποιότητα ζωής, στη βελτίωση της σωματικής υγείας, στο ανοσοποιητικό σύστημα καθώς και στην επίδραση της ψυχικής ισορροπίας.