Ημέρα: 8 Νοεμβρίου 2022

Δημοφιλή

Ιταλία : Αγάλματα μεγάλης ιστορικής αξίας ήρθαν στην επιφάνεια

Ο λόγος, για 24 μπρούντζινα ρωμαϊκά και ετρουσκικά αγάλματα, χιλιάδες χρυσά νομίσματα, επιγραφές και αναθηματικά αντικείμενα. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Σαν Κασιάνο Ντέι Μπάνι, της Ιταλίας.