Ετικέτα: Βοβούσα

Ταξίδια

Πάσχα στη Βοβούσα Ιωαννίνων˸ Ένα χωριό χωρισμένο στα δύο

Το χωριό πέρασε από αρκετά δεινά τόσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας όπου είχε γνωρίσει μεγάλη άνθιση, όσο και κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που καταλήφθηκε από τους Ιταλούς. Οι τότε ασχολίες των κατοίκων ήταν το εμπόριο, η κτηνοτροφία και...