Ημέρα: 24 Σεπτεμβρίου 2021

Δημοφιλή

Βρέθηκαν πατημασιές στις ΗΠΑ που ανατρέπουν τα μέχρι τώρα δεδομένα

Είναι πολύ πιθανό η παρουσία ανθρώπινης ζωής να σχετίζεται με μεταναστευτικά ρεύματα που έκαναν το πέρασμά τους και κατόπιν εξαφανίστηκαν ή τέλος πάντων δε γνωρίζουμε κάτι παραπάνω γι’αυτά.