Ημέρα: 1 Μαΐου 2021

Δημοφιλή

Η Αμαζονία εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτό που απορροφά – Τα δραματικά ευρήματα νέας έρευνας

Η εκπομπή άνθρακα του Αμαζονίου στη Βραζιλία είναι σχεδόν 18% μεγαλύτερη από την απορρόφηση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γαλλικού Ινστιτούτου Έρευνας για τη Γεωργία, τη Διατροφή και το Περιβάλλον.