Ημέρα: 15 Απριλίου 2021

Ψυχολογία

Συγκρούσεις γονέων – παιδιών˸ Πώς αντιμετωπίζονται

Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν «κρίσεις» που παρουσιάζουν τα παιδιά τους, αλλά και να γεφυρώσουν ενδεχόμενες ρήξεις που δημιουργούνται στη μεταξύ τους σχέση, ώστε να διατηρήσουν μια καλή, ουσιαστική επαφή.