Ημέρα: 23 Φεβρουαρίου 2021

Ταξίδια

Η γραφική «Οδός των Θερμοπυλών» στο Παρίσι

Ο δρόμος αυτός οφείλει το όνομά του στη στενότητα που τον χαρακτηρίζει, καθώς όπως είναι ιστορικά γνωστό, από το στενό των Θερμοπυλών χωρούσε να περάσει μόνο ένα άρμα.