Ημέρα: 11 Ιανουαρίου 2021

Ψυχολογία

Η σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σπίτι και το σχολείο

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης στην ψυχική και σωματική υγεία ενός παιδιού, είναι πολύ σημαντική η πρόληψη.